Chính sách thanh toán

 Hình thức thanh toán?
Có 2 hình thức thanh toán khách hàng có thể lựa chọn:
- Quý khách thanh toán bằng hình thức COD (trả tiền mặt khi nhận hàng, có thể kiểm tra khi nhận hàng) 
- Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng với các ngân hàng trong nước.